Światowy Dzień Pamięci o ofiarach wypadków drogowych: uroczystości w Polsce

Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych obchodzony jest każdego roku w trzecią niedzielę listopada. Tego dnia wspominamy wszystkich, którzy stracili życie lub ucierpieli w wypadkach drogowych oraz ich rodziny i bliskich.

Uroczystości miały miejsce w Sanktuarium Bł. Karoliny Kózkówny w Zabawie koło Tarnowa, pod hasłem „Pamiętaj. Wspieraj. Działaj”. Organizatorami wydarzenia były Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Instytut Transportu Samochodowego oraz stowarzyszenia: Pomocy Ofiarom Wypadków i Katastrof Komunikacyjnych oraz Przemocy „Przejście” i Centrum Inicjatyw na rzecz poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Głównym celem tych obchodów było uczczenie pamięci osób, które zginęły lub zostały ranne w wypadkach drogowych.

Minister infrastruktury i przewodniczący Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Andrzej Adamczyk, w swoim przemówieniu podkreślił: „Co roku w Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych wspominamy tych, którzy stracili życie na drodze, a także w sposób szczególny łączymy się z ludźmi, które walczą o powrót do zdrowia po wypadku. Nie do przecenienia jest również rola rodzin, które wspierają te osoby, choć czasem same muszą zmagać się z traumą”.

Ten dzień jest również okazją do przypomnienia wszystkim użytkownikom dróg – kierowcom, pasażerom, pieszym – że nasze bezpieczeństwo zależy w dużej mierze od nas samych. Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, ostrożna jazda, prawidłowe zapinanie pasów bezpieczeństwa, przewożenie dzieci w odpowiednich fotelikach samochodowych oraz noszenie odblasków to kluczowe elementy, które wpływają na bezpieczeństwo na drogach.

Wiceminister infrastruktury Rafał Weber zwrócił uwagę na statystyki dotyczące wypadków drogowych. „Zgodnie z raportem opublikowanym przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, w 2022 roku zgłoszono 21 322 wypadki drogowe, które miały miejsce na drogach publicznych, w strefach zamieszkania i strefach ruchu. W ich wyniku śmierć poniosło 1896 osób, a rannych zostało 24 743. Choć jest to zauważalny spadek w porównaniu z 2021 rokiem i latami wcześniejszymi, liczba ta jest wciąż zatrważająca. Musimy zrobić wszystko, aby poziom bezpieczeństwa na polskich drogach był coraz wyższy” – powiedział Weber.

Obchody Światowego Dnia Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych są ważnym przypomnieniem o odpowiedzialności, jaką każdy z nas ponosi za bezpieczeństwo na drodze. To również moment, aby wyrazić wsparcie dla tych, którzy stracili bliskich lub sami doświadczyli tragicznych skutków wypadków drogowych. Świadomość zagrożeń i konsekwentne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa mogą przyczynić się do zmniejszenia liczby ofiar wypadków drogowych.

Bezpieczeństwo na drogach to nasza wspólna odpowiedzialność

Przy tej okazji warto również podkreślić, jak istotna jest rola edukacji i profilaktyki w poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Kampanie informacyjne, szkolenia i warsztaty mogą pomóc w kształtowaniu odpowiedzialnych postaw wśród użytkowników dróg, co w konsekwencji przyczyni się do redukcji liczby wypadków.

Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych to czas refleksji i mobilizacji do działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach. To także moment, aby złożyć hołd wszystkim, którzy stracili życie lub ucierpieli w wypadkach, oraz wyrazić wsparcie dla ich rodzin i bliskich. Tylko wspólne działania mogą przyczynić się do stworzenia bezpieczniejszych warunków na naszych drogach.

Leave a Comment

Scroll to Top