Polityka prywatności


Administratorem serwisu https://fotelik.expert  jest Alternatio sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy ul. Josepha Conrada 8 / 108, 01-922 Warszawa w Polsce (dalej: Alternatio), NIP: 8222355601  REGON: 365739892. Jest też Administratorem Danych Osobowych (ADO). Administrator gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych, które są wprowadzane i przetwarzane w związku z korzystaniem z serwisu fotelik.expert, poprzez stosowanie zabezpieczeń ich poufności i wykorzystywanie zgodnie z przedstawionymi poniżej zasadami. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


1. Anonimowość:

Korzystając z serwisu fotelik.expert pozostajesz anonimowy tak długo, aż nie zdecydujesz inaczej.  Dokonując działań właściwych dla konkretnych usług serwisu, z którymi związana jest konieczność ujawnienia niektórych danych osobowych ( np. korzystanie z czata z obsługą, składanie zamówień, rejestracja na wizytę, zapisy do newslettera)  wszystkim podmiotom spełniającym wymogi do tego, aby móc się zapoznać z treścią tych ogłoszeń. Wówczas ujawniane są tylko następujące dane: adres e-mail, imię i nazwisko, ewentualnie numer telefonu. Ponadto informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są wykorzystywane przez Administratora w celach technicznych, związanych z administracją serwerów serwisu. 

2. Cel zbieranie danych i informacji o Użytkowniku.

Celem przetwarzania danych odwiedzającego przez Alternatio, podanych przez odwiedzającego w związku z wizytą w serwisie www, jest dostarczenie odwiedzającemu wypisanych na danej stronie usług. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:

– dostarczenie usług na odpowiednim poziomie, w tym dostarczanie informacji drogą elektroniczną
– umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie odwiedzającego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
– ciążący na Alternatio obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz
– prawnie uzasadniony interes Alternatio, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Poza celami realizacji zamówień złożonych w sklepie fotelik.info. Administrator serwisu zbiera i przetwarza informacje w następujących celach:

  1. reakcja na zapytania, prośby, uwagi, reklamacje Użytkowników;
  2. personalizacja przeglądanych przez Użytkownika stron;
  3. dostarczanie Użytkownikowi informacji związanych z towarami i usługami oferowanymi przez Administratora;
  4. zapewnienie opieki gwarancyjnej i pogwarancyjnej dla Użytkownika,
  5. wysyłania zamówionych informacji o produktach, usługach i promocjach partnerów fotelik.info
  6. sprawdzania i identyfikacji uprawnień dostępu do poszczególnych zasobów serwisu sklep.fotelik.info
  7. w celu zapobiegania problemom, jakie mogą pojawić się w jego funkcjonowaniu.


3. Uprawnienia Użytkowników w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przez Fotelik.info

W każdej chwili masz możliwość samodzielnej kontroli nad danymi osobowymi które nam udostępniłeś,

w szczególności możesz je modyfikować, uzupełniać lub usuwać. W tym celu możesz zwrócić się do nas pisemnie lub za pomocą e maila lub telefonu na adres:

Fotelik.expert

Alternatio sp. z o.o.

ul. Josepha Conrada 8/108
01-922 Warszawa
tel: +48 22 203 62 58

kontakt@fotelik.expert

Administrator zapewnia najlepszą możliwą ochronę danych osobowych użytkowników. Rozwój serwisu jak i technologii mogą wpłynąć na politykę prywatności – o wszystkich zmianach Administrator będzie informował użytkownika na łamach serwisu, serwisów lub sklepu.

4. Dane statystyczne:

Na podstawie uzyskanych od Ciebie informacji i danych technicznych (np. z plików cookies, logów systemowych, adresów IP) związanych z logowaniem się do serwisu i poruszaniem po nim, sporządzane są zbiorcze zestawienia statystyczne. Mogą one, ale nie muszą być ujawnianie podmiotom trzecim w celu poprawy jakości świadczenia usług. Dane statystyczne nie zawierają informacji mogących zidentyfikować indywidualnego Użytkownika.

5. Dobre praktyki

Pamiętaj by po zakończeniu wizyty w serwisie fotelik.expert wylogować się ze swojego konta, zwłaszcza, jeżeli z Twojego komputera korzysta również ktoś inny lub jeżeli korzystasz z komputera do którego dostęp mają inne osoby.

Wszystkie informacje podane przy rejestracji lub w procedurze składania zamówienia znane są tylko Tobie, Administratorowi i osobom z nim współpracującym, które zobowiązane są do zachowania tych danych w poufności.

Pamiętaj by zachować ostrożność w udostępnianiu wszelkich danych i informacji, w szczególności danych dostępowych do Twojego konta w serwisie fotelik.expert.

6. Kontakt

Wszelkie uwagi i sugestie są mile widziane przez Administratora – jeżeli masz pomysł lub zapytanie skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: kontakt@fotelik.expert

7. Słownik pojęć

cookie – ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj w pamięci stałej). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających. Ciasteczka mogą zawierać rozmaite rodzaje informacji o użytkowniku danej strony www i „historii” jego łączności z daną stroną (a właściwie serwerem). Wykorzystywane są do automatycznego rozpoznawania danego użytkownika przez serwer, dzięki czemu może on wygenerować przeznaczoną dla niego stronę. Umożliwia to tworzenie spersonalizowanych serwisów www, obsługi logowania, „koszyków zakupowych” w internetowych sklepach itp.

log systemowy – informacja, jaką komputer internauty przekazuje serwerowi podczas każdorazowego połączenia. Log systemowy może zawierać takie dane jak np. numer IP, na podstawie którego można w dużym przybliżeniu ustalić lokalizację komputera łączącego się z serwerem.

adres IP – liczba nadawana interfejsowi sieciowemu, grupie interfejsów (broadcast, multicast), bądź całej sieci komputerowej opartej na protokole IP, służąca identyfikacji elementów warstwy trzeciej modelu OSI – w obrębie sieci oraz poza nią (tzw. adres publiczny). Adres IP nie jest „numerem rejestracyjnym” komputera – nie identyfikuje jednoznacznie fizycznego urządzenia – może się dowolnie często zmieniać (np. przy każdym wejściu do sieci Internet) jak również kilka urządzeń może dzielić jeden publiczny adres IP. Ustalenie prawdziwego adresu IP użytkownika, do którego następowała transmisja w danym czasie jest możliwe dla systemu/sieci odpornej na przypadki tzw. IP spoofingu (por. man in the middle, zapora sieciowa, ettercap) – na podstawie historycznych zapisów systemowych. W najpopularniejszej wersji czwartej (IPv4) jest zapisywany zwykle w podziale na oktety w systemie dziesiętnym (oddzielane kropkami) lub rzadziej szesnastkowym bądź dwójkowym (oddzielane dwukropkami bądź spacjami).

Scroll to Top